Isecanje i promena veličine slike u Paint-u


U ovom kratkom video zapisu pogledajte način na koji se slika može smanjiti ili iseći njen deo u programu Paint:

Novi blogovi učenika :)


Evo blogova koje su učenici 2-1 kreirali na časovima informatike:

Bezbednost na Internetu

Istorija Evrovizije

Moda i stil

Maturske haljine

Sve za devojke

Formula 1 – sezona 2013.

Šopingholičarke

Zdrava ishrana

Šiz friz

Koji od njih vam se najviše dopada?

Excel – uobičajene greške u Excel-u


U radu sa formulama i funkcijama u Excel-u često se javljuju poruke o greškama.

Evo pojašnjenja za neke od njih:

######## – rezultat izračunavanja ne može stati u polje. Proširite kolonu, pa će biti vidljivi.

#VALUE! – u formulu je unet je pogrešan tip podatka (najčešće među brojčanim podacima u formuli postoji i tekstualn)

#DIV/O! – broj je podeljen nulom

#NAME? – Excel ne prepoznaje tekst u formuli

#N/A – neka vrednost nije dostupna formuli

#REF! – adresa ćelije je nevažeća – najčešće je  obrisano neko polje na koje se formula odnosi

#NUM! – korišćenje neprihvatljivog numeričkog podatka

#NULL! – unesen je podatak o preseku dva bloka koji se ne presecaju

Dodavanje jezika u Windows 7


Na času smo naučili da u Control Panel-u izvršimo podešavanje jezila koji će biti na raspolaganju u toku rada na računaru. Pošto u školi radimo na računarima pod operativnim sistemom XP, a kod kuće imate uglavnom računare na kojima je instaliran operativni sistem Windows 7, evo kratkog uputstva kako da podesite jezik na računarima koji rade pod Windows 7:

 

Iz Office-a 2003 u 2007 i nazad


Mnogi moji učenici se u svakodnevnom radu u Microsoft Office programima sreću sa teškoćom prelaska sa verzije 2003  u 2007 (ili 2010 ) i obrnuto.

Ovo je situacija sa kojom se sreće većina srednjoškolaca: kod kuće imaju relativno nove računare na kojima je instalirana novija verzija operativnog sistema i Office-a. U školi, nažalost, nemamo tako dobru opremu da možemo da pratimo razvoj softvera, a i korišćenje  udžbenika koji ne prate brz razvoj hardvera i sof tvera nam nameću koje verzije programa ćemo koristiti u nastavi.

Microsoft se potrudio da nam prelazak sa jedne verzije Office-a u drugu bude što lakši: kreirao nam je stranice na kojima možemo da napravimo paralelu komandi iz programa paketa Office-a za verziju 2003 sa ver. 2007 ili 2010.

Evo linkova za pomoć u radu u Word-u i Excel-u:

Vodič za Word

Vodič za Excel

Stranica za pomoć u radu sa svim Office programima (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook…) je naovom linku

Primetićete da na stranicama za pomoć u radu sa ovim programima imate u gornjem desnom uglu opciju Instal. Pomoću nje možete instalirati ovu pomoć na svom računaru, tako da je možete koristiti i kada niste povezani na Internet.

Nadam se da će vam ovo pomoći u budućem radu, sigurna sam da mojim učenicima hoće 🙂

 

 

 

 

Formatiranje u Wordu – 1. čas


Evo vežbice za formatiranje fonta u Wordu:

VEZBA formatiranje teksta

Zadaci za vežbu – Excel funkcije


Evo zadataka za vežbu:

Vezba funkcija IF

Vezba Sumif

Vežba funkcije zad. 3

Vežba funkcije zad.4

U prethodnim postovima imate opisane funkcije koje treba da koristite u zadacima.

Svaki od zadataka ima postavku i rešenje na sledećoj strani.

Ako budete imali problema u izradi ili pitanja u vezi sa zadacima, postavite ih ovde ili na Facebook stranici  (imate link ka FB stranici ovde)

 

Funkcije Countif, Sumif,If


Malo podsećanje o dejstvu uslovnih funkcija:

Funkcija Countif:
Funkcija prebrojava ćelije iz intervala (range) koje zadovoljavaju dati uslov (critteria).

U ovom primeru prebrojavamo petice iz matematike 🙂

Funkcija Sumif:
Ova funkcija sabira vrednosti u ćelijama iz intervala sum_range pod uslovom da je ispunjen uslov criteria za ćelije koje su iz intervala range.

U ovom primeru,  sabiramo izostanke učemika koji nemaju peticu iz matematike.

Funkcija If:

Funkcija ispituje da li je uslov naveden u polju Logical test ispunjen – ako jeste, excel će uraditi ono što je navedeno u polju Value_if_true; ako nije,, uradiće ono što je navedeno u Value_if_false.

U ovom primeru ispitujemo da li je broj jedinica iz matematike veći od 3 – ako jeste, u ćeliji će biti tekst „ima puno jedinica“, ako nije, u ćeliji će biti „nema puno jedinica“

Excel – formule


Evo zadataka sa časa  za vežbu:

Prve formule

Formule

Control Panel


Preuzmite dokument o Control Panel-u, da se podsetite komandi koje su vam na raspolaganju:

Control Panel