Archive for the ‘Iinformatika I razred’ Category

Dodavanje jezika u Windows 7


Na času smo naučili da u Control Panel-u izvršimo podešavanje jezila koji će biti na raspolaganju u toku rada na računaru. Pošto u školi radimo na računarima pod operativnim sistemom XP, a kod kuće imate uglavnom računare na kojima je instaliran operativni sistem Windows 7, evo kratkog uputstva kako da podesite jezik na računarima koji rade pod Windows 7:

 

Advertisements

Iz Office-a 2003 u 2007 i nazad


Mnogi moji učenici se u svakodnevnom radu u Microsoft Office programima sreću sa teškoćom prelaska sa verzije 2003  u 2007 (ili 2010 ) i obrnuto.

Ovo je situacija sa kojom se sreće većina srednjoškolaca: kod kuće imaju relativno nove računare na kojima je instalirana novija verzija operativnog sistema i Office-a. U školi, nažalost, nemamo tako dobru opremu da možemo da pratimo razvoj softvera, a i korišćenje  udžbenika koji ne prate brz razvoj hardvera i sof tvera nam nameću koje verzije programa ćemo koristiti u nastavi.

Microsoft se potrudio da nam prelazak sa jedne verzije Office-a u drugu bude što lakši: kreirao nam je stranice na kojima možemo da napravimo paralelu komandi iz programa paketa Office-a za verziju 2003 sa ver. 2007 ili 2010.

Evo linkova za pomoć u radu u Word-u i Excel-u:

Vodič za Word

Vodič za Excel

Stranica za pomoć u radu sa svim Office programima (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook…) je naovom linku

Primetićete da na stranicama za pomoć u radu sa ovim programima imate u gornjem desnom uglu opciju Instal. Pomoću nje možete instalirati ovu pomoć na svom računaru, tako da je možete koristiti i kada niste povezani na Internet.

Nadam se da će vam ovo pomoći u budućem radu, sigurna sam da mojim učenicima hoće 🙂

 

 

 

 

Formatiranje u Wordu – 1. čas


Evo vežbice za formatiranje fonta u Wordu:

VEZBA formatiranje teksta

Control Panel


Preuzmite dokument o Control Panel-u, da se podsetite komandi koje su vam na raspolaganju:

Control Panel

Računarske komunikacije


Tekst o računarskim komunikacijama pruzmite sa ovog linka:

Umreženi svet

Pročitajte prvih 8 stranica materijala, pa odgovorite na sledeća pitanja:

  1. Šta je mreža?
  2. Zašto je dobro umrežiti računare?
  3. Koje vrste mreža postoje?
  4. Koja je razlika između peer to peer i client/server mreže?
  5. Šta je NIC?
  6. Šta je protokol?
  7. Šta  je topologija mreže?
  8. Koji tipovi topologije postoje?

Tekst o istorijatu Interneta i njegovim servisima preuzmite sa ovog linka:

Internet

Tabele u Word-u


Evo malo zadataka za vežbu:

TABELE priprema za kontrolni

TABELE – vezbanje

Formatiranje u Wordu


Evo vežbe za rad u Wordu: formatiranje fonta, paragrafa, liste, fusnote, zaglavlje i podnožje, prelom strane, numeracija strane…

VEZBA Formatiranje u Word-u

Evo još jednog zadatka za vežbu: (hvala Zoranu 🙂 )

Formatiranje 2. zad