Funkcije Countif, Sumif,If


Malo podsećanje o dejstvu uslovnih funkcija:

Funkcija Countif:
Funkcija prebrojava ćelije iz intervala (range) koje zadovoljavaju dati uslov (critteria).

U ovom primeru prebrojavamo petice iz matematike 🙂

Funkcija Sumif:
Ova funkcija sabira vrednosti u ćelijama iz intervala sum_range pod uslovom da je ispunjen uslov criteria za ćelije koje su iz intervala range.

U ovom primeru,  sabiramo izostanke učemika koji nemaju peticu iz matematike.

Funkcija If:

Funkcija ispituje da li je uslov naveden u polju Logical test ispunjen – ako jeste, excel će uraditi ono što je navedeno u polju Value_if_true; ako nije,, uradiće ono što je navedeno u Value_if_false.

U ovom primeru ispitujemo da li je broj jedinica iz matematike veći od 3 – ako jeste, u ćeliji će biti tekst „ima puno jedinica“, ako nije, u ćeliji će biti „nema puno jedinica“

Advertisements

Excel – formule


Evo zadataka sa časa  za vežbu:

Prve formule

Formule

Control Panel


Preuzmite dokument o Control Panel-u, da se podsetite komandi koje su vam na raspolaganju:

Control Panel

Formatiranje u Excel-u


Link ka zadatku za vežbu:

priprema za kontrolni

Formatiranje – vežbanje formatiranja podataka


Web prezentacije


Pogledajte seminarski rad Branislave Mladenović o pravilima za kreiranje dobre prezentacije:

dizajn uspesne web prezentacije

Računarske komunikacije


Tekst o računarskim komunikacijama pruzmite sa ovog linka:

Umreženi svet

Pročitajte prvih 8 stranica materijala, pa odgovorite na sledeća pitanja:

  1. Šta je mreža?
  2. Zašto je dobro umrežiti računare?
  3. Koje vrste mreža postoje?
  4. Koja je razlika između peer to peer i client/server mreže?
  5. Šta je NIC?
  6. Šta je protokol?
  7. Šta  je topologija mreže?
  8. Koji tipovi topologije postoje?

Tekst o istorijatu Interneta i njegovim servisima preuzmite sa ovog linka:

Internet

Tabele u Word-u


Evo malo zadataka za vežbu:

TABELE priprema za kontrolni

TABELE – vezbanje